Pro zobrazení cen v Eurech si přepněte měnu v horní liště.

ID náramek ☼ KIDS ☼

Kód: 324/TRO 324/TRO14 324/TRO27 324/TRO40 324/TRO53 324/TRO66 324/TRO79 324/TRO92 324/TRO105 324/TRO2 324/TRO15 324/TRO28 324/TRO41 324/TRO54 324/TRO67 324/TRO80 324/TRO93 324/TRO106 324/TRO3 324/TRO16 324/TRO29 324/TRO42 324/TRO55 324/TRO68 324/TRO81 324/TRO94 324/TRO107 324/TRO4 324/TRO17 324/TRO30 324/TRO43 324/TRO56 324/TRO69 324/TRO82 324/TRO95 324/TRO108 324/TRO5 324/TRO18 324/TRO31 324/TRO44 324/TRO57 324/TRO70 324/TRO83 324/TRO96 324/TRO109 324/TRO6 324/TRO19 324/TRO32 324/TRO45 324/TRO58 324/TRO71 324/TRO84 324/TRO97 324/TRO110 324/TRO7 324/TRO20 324/TRO33 324/TRO46 324/TRO59 324/TRO72 324/TRO85 324/TRO98 324/TRO111 324/TRO8 324/TRO21 324/TRO34 324/TRO47 324/TRO60 324/TRO73 324/TRO86 324/TRO99 324/TRO112 324/TRO9 324/TRO22 324/TRO35 324/TRO48 324/TRO61 324/TRO74 324/TRO87 324/TRO100 324/TRO113 324/TRO10 324/TRO23 324/TRO36 324/TRO49 324/TRO62 324/TRO75 324/TRO88 324/TRO101 324/TRO114 324/TRO11 324/TRO24 324/TRO37 324/TRO50 324/TRO63 324/TRO76 324/TRO89 324/TRO102 324/TRO115 324/TRO12 324/TRO25 324/TRO38 324/TRO51 324/TRO64 324/TRO77 324/TRO90 324/TRO103 324/TRO116 324/TRO13 324/TRO26 324/TRO39 324/TRO52 324/TRO65 324/TRO78 324/TRO91 324/TRO104 324/TRO117 324/PRE 324/PRE14 324/PRE27 324/PRE40 324/PRE53 324/PRE66 324/PRE79 324/PRE92 324/PRE105 324/PRE2 324/PRE15 324/PRE28 324/PRE41 324/PRE54 324/PRE67 324/PRE80 324/PRE93 324/PRE106 324/PRE3 324/PRE16 324/PRE29 324/PRE42 324/PRE55 324/PRE68 324/PRE81 324/PRE94 324/PRE107 324/PRE4 324/PRE17 324/PRE30 324/PRE43 324/PRE56 324/PRE69 324/PRE82 324/PRE95 324/PRE108 324/PRE5 324/PRE18 324/PRE31 324/PRE44 324/PRE57 324/PRE70 324/PRE83 324/PRE96 324/PRE109 324/PRE6 324/PRE19 324/PRE32 324/PRE45 324/PRE58 324/PRE71 324/PRE84 324/PRE97 324/PRE110 324/PRE7 324/PRE20 324/PRE33 324/PRE46 324/PRE59 324/PRE72 324/PRE85 324/PRE98 324/PRE111 324/PRE8 324/PRE21 324/PRE34 324/PRE47 324/PRE60 324/PRE73 324/PRE86 324/PRE99 324/PRE112 324/PRE9 324/PRE22 324/PRE35 324/PRE48 324/PRE61 324/PRE74 324/PRE87 324/PRE100 324/PRE113 324/PRE10 324/PRE23 324/PRE36 324/PRE49 324/PRE62 324/PRE75 324/PRE88 324/PRE101 324/PRE114 324/PRE11 324/PRE24 324/PRE37 324/PRE50 324/PRE63 324/PRE76 324/PRE89 324/PRE102 324/PRE115 324/PRE12 324/PRE25 324/PRE38 324/PRE51 324/PRE64 324/PRE77 324/PRE90 324/PRE103 324/PRE116 324/PRE13 324/PRE26 324/PRE39 324/PRE52 324/PRE65 324/PRE78 324/PRE91 324/PRE104 324/PRE117 Zvolte variantu
Neohodnoceno
99 Kč / ks
Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (9 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (9 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (9 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Do týdne (10 ks) Zvolte variantu
zapínání
barva BETA
obvod zápěstí
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dětský ID náramek  - ideální na všechny letní aktivity vašich dětí - pokud se dítě ztratí, má při sobě vždy vaše telefonní číslo.

Do poznámky v objednávce napište text, který chcete na náramek!

Na náramku je laserem vypáleno jmémo a telefonní číslo, případně lze popsat permanentní fixou (číslo pokoje, jméno hotelu apod.).

Popis nezapomeňte připsat do poznámky v objednávce spolu s obvodem zápěstí - vždy měřte krejčovským metrem bez jakékoliv vůle.

Vyrobený z BioThane® Beta® Super flex - tloušťka 1,5 mm, šířka 9 mm. BioThane® je zdravotně nezávadný, neobsahuje žádné zakázané a nebezpečné látky a splňuje všechny normy dle RoHS a REACH.

Lehce omyvatelný, nenasáká vodou, takže je vhodný do bazénů i k moři. Spojený plastovým trojzubcem, který je dosti pevný, aby děti náramek neztratily, ale zároveň aby povolil, pokud se ruka s náramkem někde zasekne. 

Nejedná se o bezpečnostní prvek, nevhodné pro děti do 3 let. 

Tabulka velikostí